Αλυσίδες

Αλυσίδες θερμώ γαλβάνισμα DIN 766-764
Αλυσίδες θερμώ γαλβάνισμα DIN 766-764
Κωδικός Spectrum 8
Κατάλληλη για ανύψωση φορτίων