Συρματόσχοινα

AΡ.ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ / PATENT CODE 1005102
Ιμάντες από συρματόσχοινα
Κατασκευές παντός διαμέτρου
Σαμπάνια
Σαμπάνια ανυψώσεως για κάθε είδους φορτίο
Σαμπάνια
Κατασκευές παντός διαμέτρου
Σαμπάνια
Κατασκευές παντός διαμέτρου και μήκους
Σαμπάνια