Γάντζοι φορτίου

Γάντζοι φορτίου Grade 80
Γάντζοι φορτίου με ασφάλεια
Γάντζοι φορτίου με ασφάλεια και στριφτάρι