Εντατήρες

Εντατήρας γαλβανιζέ - γάντζος μάτι
Εντατήρας γαλβανιζέ - μάτι μάτι
Εντατήρας γαλβανιζέ - μπουκάλα μάτι μάτι